Kako se računa ocena proizvoda?

28.1.2020.

Pitali se se kako se računa ocena? Kako radi algoritam za ocenjivanje proizvoda? Primetili ste da se razlikuju stavke koje se ocenjuju? Tako je. U zavisnosti da li ocenjujete vlažne maramice ili sok od jabuke, pitaćemo vas da ocenite i različite parametre.

Parametri

Kada ocenjujete prehrambeni proizvod, ocenjujete sledeće parametre:

  • Ukus proizvoda
  • Sirovinski sastav
  • Praktičnost pakovanja (koliko se lako otvara-zatvara ambalaža, koliko dobro čuva njegova svojstva nakon otvaranja)
  • Lakoća upotebe (koliko se lako koristi proizvod i koliko je potrebno vremena za njegovu pripremu za konzumiranje)
  • Bezbednost po zdravlje (koliko često sme da se koristi bez negativnih efekata po zdravlje)
  • Količina otpadne ambalaže i mogućnost njene reciklaže (da li je količina ambalaže prevelika i bespotrebna, da li ambalaža može da se ponovo koristi za nešto drugo ili da se reciklira)

Ponderi

Važnost parametara, tj. težinski ponderi, dodeljuju se svakoj oceni koju ste ostavili u vidu koeficijenta. Zato za prehrambene proizvode najveću i podjednaku važnost imaju ukus i sirovinski sastav, a za njima slede ostali parametri. To znači da se određenim koeficijentom (npr. 0.25 ili 0.15) množi svaki od parametara kako bi se izračunala konačna ocena koju ste ostavili.

Ovi koeficijenti nisu isti za sve prehrambene proizvode. Kada se preračunava ocena hrane za bebe (kašica, sok, žitarice…) najveći koeficijent ima parametar “bezbednost po zdravlje”. Sa druge strane, kod hrane za kućne ljubimce u obzir nećemo uzeti “ukus” kao parametar. To je iz razloga što nemamo mnogo kućnih ljubimaca koji mogu jasno da izgovore koliko im je nešto ukusno.

Za računanje ocene kozmetičkih i higijenskih proizvoda, najveća važnost dodeljuje se koeficijentom parametru “efikasnost”, za kojim slede “lakoća upotrebe” i “praktičnost pakovanja”. Vreme je novac, a kvalitet proizvoda ovog tipa računa se ne samo u vremenu koje vam je potebno za korišćenje proizvoda (da operete sudove deterdžentom) već i u vremenu koje vam je potrebno da otvorite ambalažu. I to ne samo prvi put, već i da je zatvorite i odložite svaki put nakon korišćenja. Koliko puta ste se iznervirali što morate da koristite makaze? Da li baš mora ta najlonska folija kojom se danas oblažu proizvodi? Koliko Vašeg dragocenog vremena je potrošeno samo na ovaj korak i zašto?

Bolje alternative

Da li postoje drugi proizvodi koji se otvaraju bez makaza? U tome će Vam upravo pomoći mišljenja drugih potrošača. Uvek postoje oni koji su došli do saznanja da postoje bolje alternative. To su alternative proizvodima kojima poklanjamo poverenje bez previše promišljanja.

Zato budimo pametniji. Preusmerimo svoje poverenje na one koji ga zaslužuju. A u međuvremenu ostavite doprinos našoj zajednici registracijom na portal i ocenjivanjem proizvoda.